POZIV ZA STRUČNI SEMINAR

Poštovani/poštovane, 

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na dvodnevni stručni seminar:

PRAKTIČNA USPOSTAVA SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (FUK)

IZVJEŠTAVANJE O FUNKCIONISANJU SISTEMA FUK

Kome je namijenjen seminar:

Seminar je namijenjen koordinatorima za FUK, članovima tima za FUK, rukovodiocima organizacionih jedinica, rukovodiocima institucija i svim drugim zainteresiranim uposlenicima.

Program seminara:

I  MODUL

 • Zakonska regulativa
 • Pretpostavke i opšti dio
 • Elementi sistema FUK
 • Imenovanja koordinatora i tima za FUK
 • Kreiranje Izjave o misiji, viziji i ciljevima
 • Politika, programi i strategija
 • Organizaciona shema
 • Popis poslovnih procesa
 • Raspored poslovnih procesa po organizacionoj shemi

II  MODUL

 • Procesna orijentacija
 • Interesne grupe
 • Vrste procesa
 • Struktura procesa
 • Identifikacija procesa (naziv procesa, šifra, korisnik, vlasnik, cilj, glavni rizici, resursi)
 • Identifikacija postupka/procedure (naziv postupka/procedure, šifra, vlasnik, cilja, odgovornosti i ovlaštenja)
 • Izrada procesa (obrazac procesa, obrazac postupka/procedure, dijagram toka)
 • Mapa procesa

III  MODUL

 • Upravljanje rizicima
 • Procjena nivoa rizika i rangiranje
 • Registar rizika
 • Strategija upravljanja rizicima
 • Izvještavanje o funkcionisanju sistema FUK

Mjesto održavanja: HOTEL BLANCA Resort & Spa, Babanovac bb, Vlašić

Datum i termin održavanja: 10.11. – 11.11.2022.

Raspored seminara:

10.11.2022.  u  terminu  10:00h – 16:00h

11.11.2022.  u  terminu  09:00h – 15:00h

Iznos kotizacija: 360,00 KM + PDV po učesniku (za dva ili više učesnika iz iste institucije 330,00 KM + PDV po učesniku)

*U cijenu je uključeno učešće na seminaru, osvježenje u pauzama, materijali u elektronskoj formi, prezentacija i uvjerenje o usavršavanju.

Predavač:

Tubić Zikreta, dipl. ecc., certificirani voditelj finansijskog upravljanja i kontrole, Risk manager sa iskustvom u trajanju osam godina na implementaciji sistema FUK na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, te voditelj školovanja preko 250 koordinatora za finansijsko upravljanja i kontrolu (FUK)

Rezervacija smještaja:

Smještaj možete rezervisati gdje god želite, mi smo obezbijedili povoljnije cijene u Hotelu BLANCA Resort & Spa:

Noćenje u 1/1 sobi (jednokrevetna) po osobi/danu po cijeni od 115,00 KM

Noćenje u 1/2 sobi (dvokrevetna) po osobi/danu po cijeni od 92,00 KM

ili

Puni pansion 1/1 sobi (jednokrevetna) po osobi/danu po cijeni od 158,00 KM

Puni pansion u 1/2 sobi (dvokrevetna) po osobi/danu 115,00 KM

Napomena: Potreba je prijava za rezervaciju smještaja najkasnije do 04.11.2022. godine. Troškove smještaja možete platiti putem predračuna ili nakon izvršene usluge po izdatoj fakturi od strane hotela.

Prijava: Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite tako što ćete popunjenu prijavnicu poslati na e-mail adresu: agencija.fmc@gmail.com ili se prijavite online preko naše web stranice: www.agencijafmc.com

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona na broj 033 551 551 i 061 756 214.

S poštovanjem,

Agencija za poslovno savjetovanje i edukaciju „FMC” Sarajevo

PRIJAVA ZA SEMINAR