AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH

Nakon isporučene elektronske platforme za uspostavu I upravljanje sistemom FUK slijedom potpisanog ugovora,uradili smo audit mape procesa. Danas smo završili ciklus edukacija iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole,s posebnim akcentom na upravljanje rizicima. Edukaciji su prisustvovali uposlenici koji obnašaju rukovodeće funkcije. Nastavljamo uspješnu saradnju na obostrano zadovoljstvo!