FMC AGENCIJA

ISO standardi​

Standardizacija

Standardizacija je djelatnost uspostavljanja odredaba (pravila) za opću i višekratnu upotrebu, koje se odnose na postojeće ili moguće probleme, radi postizanja optimalnog stepena uređenosti u određenoj oblasti.

Standardizacijske aktivnosti se prvenstveno sastoje od pripreme, oblikovanja i izdavanja standarda, te omogućavanja primjene standarda.

Važne koristi od standardizacije su unapređenje pogodnosti proizvoda, procesa i usluga za predviđene svrhe, sprečavanje prepreka u trgovini te olakšavanje tehnološke saradnje.

Danas najrašireniji sistem za  upravljanja kvalitetom nudi Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO. Riječ “ISO” izvedena je iz grčke riječi “isos” – jednak, što ujedno objašnjava svrhu standarda: “Da svi poslujemo na približno jednak, ispravan način”.

ISO (International Organization for Standardization) je međunarodna nevladina organizacija za standardizaciju s članicama iz 157 zemalja. Formirana je 1946. godine sa sjedištem u Briselu, a pokriva sve oblasti standardizacije, osim specijaliziranih oblasti vojne industrije. Rad na pripremanju međunarodnih standarda odvija se u čak 186 ISO tehničkih komiteta. Postoji više od 17.000 raznih tehničkih standarda.

 

Ciljevi standardizacije

Opći ciljevi standardizacije su:

Principi standardizacije

Principi na kojim se bazira savremena standardizacija su:

Implementacija

Konsultantske usluge implementacije standarda koje uključuju sve aktivnosti uspostave sistema do certificiranja nudimo u suradnji sa renomiranim konsultantskim kompanijama za slijedeće standarde:
ISO 9001:2015

Predstavlja  opće prihvaćenu međunarodnu norma za upravljanje kvalitetom, fleksibilan sistem zahtjeva koji se lako prilagođavaju individualnim potrebama svake organizacije. Dobro isplaniran, uveden i certificiran sistem upravljanja kvalitetom donosi trajna poboljšanja kvalitete odnosa sa kupcima, upravljanja, planiranja, efikasnosti procesa i poslovnih rezultata. 

ISO 14001:2004

Predstavlja međunarodnu normu koji se primjenjuje dobrovoljno na sve pravne osobe i koji određuje kako treba razviti učinkoviti sistem upravljanja okolišem.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 je međunarodna norma za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu.Sistem se temelji na definiranju politike i ciljeva sigurnosti, donošenju sigurnosnih pravila, procjene rizika, uspostavi preventivnih mjera te stalnom nadzoru i unaprađenju.

HACCP

HACCP predstavlja integrirani sistem kontrole sigurnosti hrane u svim fazama procesa njene proizvodnje i distribucije. Zasniva se na preventivnom pristupu, što doprinosi smanjenju rizika po zravlje stanovništva.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) je logičan, naučno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda, koji omogućava identifikaciju i procjenu svih mogućih opasnosti, tj. svakog fizičkog, hemijskog ili mikrobiološkog hazarda u sivm fazama ,zatim određivanje neophodnih mjera za njihovu prevenciju i kontrolu i osiguravanje provođenje mjera na djelotvoran način.

ISO 22000:2005

ISO 22000:2005 je svjetski jedinstven standard za sistem upravljanja u oblasti sigurnosti hrane. On se ne odnosi samo na prehrambene proizvode, stočnu hranu, proizvođače začina i aditiva, nego i na gastronomiju, velike kuhinjske pogone kao i na njihove dobavljače, ali i na zemljoradnike, proizvođače mašina za prehrambene proizvode, preduzeća za transport i skladištenje, davaoce usluga u oblasti deratizacije i specijalizirane ponuđače edukacija i davaoce usluga osoblja, proizvođače gnojiva, sredstava za čišćenje i dezinfekciju i sl. kao što je trgovina. ISO 22000:2005 odnosi se na sve karike u lancu: od njive do tanjira. Struktura norme je usklađena sa ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.